Diabeteshoidon tarkistus

Diabetespalvelu on tarkoitettu tyypin 2 diabeetikoille, joilla on ongelmia

  • hoitotasapainossa
  • hoitoon sitoumisessa
  • elämäntapamuutoksen toteutuksessa
  • tai asiakkaille, joilla on juuri todettu diabetes

Diabetespalvelu on diabeteksen hoitoon erityispätevöityneen farmaseutin palvelu. Apteekin diabetespalvelu täydentää julkisen terveydenhuollon tarjoamia palveluita.

Palvelu sisältää tämänhetkisen tilanteen kokonaisvaltaisen arvioinnin sekä omahoidon ohjausta ja tukemista. Mahdollisista epäkohdista teemme raportit hoitavalle lääkärille tai diabeteshoitajalle.

Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitetaan kokonaistilanne ja keskitytään omahoidon ohjauksen keskeisiin kysymyksiin. Lisäksi sovitaan yhteisistä tavoitteista. Toisessa tapaamisessa katsotaan, miten asiakas on pystynyt saavuttamaan sovittuja tavoitteita ja syvennetään ohjausta. Tapaamisten aikaväli sovitaan yksilöllisesti muutostavoitteiden ja ohjaustarpeen mukaan.

Diabetespalvelun kautta on mahdollista tehostaa hoitoa, parantaa diabeetikon hoitotasapainoa ja elämänlaatua sekä pidentää elinikää.